+38 (094) 823 8401

Роль і місце країни в системі міждержавних відносин, її рейтинг у світовій економіці залежать від багатьох чинників, серед яких не останнє місце посідає розвиток ринку інтелектуальної власності. У статті розглянемо питання охорони прав інтелектуальної власності, адже світовий досвід переконує, що ефективний механізм захисту прав інтелектуальної власності є важливим елементом економічної політики для забезпечення інноваційного економічного розвитку.

У жовтні 2017 року був затверджений важливий документ для галузі охорони інтелектуальної власності - план заходів з виконання Угоди про асоціацію, в якому близько двох тисяч завдань. На питання охорони і захисту інтелектуальної власності припадає більше ста тридцяти завдань з угоди. При цьому, кожне із завдань містить по декілька заходів, які присвячені імплементації положень у сфері прав інтелектуальної власності. Розглянемо основні питання з приводу ситуації із зобов'язаннями щодо інтелектуальної власності та їх впровадженням, відповідно до Угоди про асоціацію.

Читати далі

Копіювання об'єктів авторських і суміжних прав в цифровій формі здійснюється без втрати якості оригіналу або навіть копії оригіналу твору.

Цифрова форма об'єктів авторських і суміжних прав є оптимальною для передачі в електронних мережах, що уможливлює існування об'єктів авторських і суміжних прав в цифровій формі не тільки на стаціонарних носіях, але й на локальних або мережевих пристроях.

Значення і наслідки цих обставин стали особливо очевидні з впровадженням глобальної комунікаційної мережі Інтернет, з його невичерпними можливостями передачі і розміщення інформації та об'єктів авторського і суміжних прав, доступністю безлічі користувачів незалежно від місця розташування. Вказана обставина, а також той факт, що більшість держав і світове співтовариство розглядають глобальну інформаційну інфраструктуру в якості одного із засобів для економічного, культурного і соціального розвитку, стає очевидною потребою в досягненні балансу між новими технічними можливостями, які спрощують доступ і функціонування інформації, у тому числі і об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі і правовими гарантіями їх творцям і іншим правовласникам.

До основних об'єктів авторського права в контексті комп'ютерних технологій (цифрових форм представлення творів) відносяться літературні, музичні, аудіовізуальні, комп'ютерні програми та іншим твори, які створені створені творчою працею.

Читати далі