+38 (094) 823 8401

Огляд галузі охорони інтелектуальної власності станом на 10 липня 2018 року

Роль і місце країни в системі міждержавних відносин, її рейтинг у світовій економіці залежать від багатьох чинників, серед яких не останнє місце посідає розвиток ринку інтелектуальної власності. У статті розглянемо питання охорони прав інтелектуальної власності, адже світовий досвід переконує, що ефективний механізм захисту прав інтелектуальної власності є важливим елементом економічної політики для забезпечення інноваційного економічного розвитку.

У жовтні 2017 року був затверджений важливий документ для галузі охорони інтелектуальної власності - план заходів з виконання Угоди про асоціацію, в якому близько двох тисяч завдань. На питання охорони і захисту інтелектуальної власності припадає більше ста тридцяти завдань з угоди. При цьому, кожне із завдань містить по декілька заходів, які присвячені імплементації положень у сфері прав інтелектуальної власності. Розглянемо основні питання з приводу ситуації із зобов'язаннями щодо інтелектуальної власності та їх впровадженням, відповідно до Угоди про асоціацію.

Перш за все, варто зазначити, що кінцевий термін виконання вимог Європейського Союзу – кінець 2023 року. Наразі існують значні ризики, що розгляд питань з приводу інтелектуальної власності буде відкладений. Така загроза обґрунтована відсутністю проміжних термінів виконання зобов’язань, передбачених угодою. Так, у звіті про виконання Угоди про асоціацію за минулий рік відсутній показник частки виконаної роботи.

Варто відмітити, що не дивлячись на вищесказане, в Україні за останній рік відбувалася інтенсивна законотворча діяльність. Зараз в Україні прийнято 4 закони в галузі охорони інтелектуальної власності:
№7466 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". Ухвалено у травні 2018 року.
№5694 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. Ухвалено у першому читанні у березні 2018.
№6023 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень". Ухвалено у 1-му читанні у березні 2018.
№4571 "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних". Ухвалено у 1-му читанні у березні 2018.

Законопроект №5699 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» очікує розгляду ще з січня 2017 року, а законопроект №7538 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» - з лютого 2018. Крім цього, повторного читання очікує законопроект №7539 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав».

Розглянемо питання з приводу роботи вищого суду з інтелектуальної власності, створення якого передбачено ще в 2016 році, а запуск відбувся у вересні 2017 року. З цього часу ще досить триває конкурс на суддівські посади, причиною є кількість заявок – 200 штук, на 21 місце. Щодо дати початку роботи вищого суду з інтелектуальної власності – вона не визначена.

Таким чином, існують ризики, які можуть негативно вплинути на долю галузі охорони прав інтелектуальної власності. Перерахуємо декілька з них:
- повільний темп реформ (постійне відтермінування);
- поглиблення байдужості громадськості, через повільний ріст купівельної спроможності та доступу до піратських ресурсів;
- брак підтримки західних партнерів;
- прийняття змін до законодавства, які не відповідають зобов’язанням України, зокрема, через лобіювання.

В умовах такої ситуації, у галузі охорони прав інтелектуальної власності, важливим завданням залишається зміна суспільної свідомості. Наразі відмічається, що значна частина населення не розуміє свої права, а також, через брак знань, не контролює, коли вона їх порушує. Для нівелювання такої ситуації необхідно:
- проводити інформаційні компанії про права інтелектуальної власності, орієнтовані на широку аудиторію;
- поширювати інформацію про легальні ресурси, де люди можуть завантажувати фільми, музику, книжки тощо;
- проводити освітні компанії у школах та ВНЗ;
- налагоджувати суспільну дискусію.

Формування середовища та умов для розвитку ринку інтелектуальної власності України безпосередньо пов’язані з проблемою охорони й захисту прав інтелектуальної власності. Однак, незважаючи на те, що вирішення цієї проблема розглядається в рамках національних інтересів України, із різних причин механізм запуску процесу охорони й захисту інтелектуальної власності ще не працює в повному обсязі.