+38 (094) 823 8401

Український ринок ІВ в цифрах

Україна посідає 5 місце у світовому рейтингу країн з найбільшою кількістю поданих заявок на реєстрацію корисних моделей

 В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, вона є учасницею 22 багатосторонніх міжнародних договорів, що діють у цій сфері і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Правовідносини, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, регулюються також близько ста нормативно-правовими актами. Окремі норми права інтелектуальної власності містяться також у 26 інших законах України.

 Станом на 01.08.2015 року (з 1992 року) всього зареєстровано 447 100 охоронних документів:

  • 114 121 патент на винаходи
  • 100 605 патентів на корисні моделі
  • 29 983 патенти на промислові зразки
  • 202 332 свідоцтва на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій
  • 13 свідоцтв на топографії ІМС
  • 20 кваліфікованих зазначень походження товарів
  • 26 свідоцтв на право використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

 Україна посіла перше місце у рейтингу Всесвітньої організації інтелектуальної власності за темпом зростання кількості офісів розробників (Top industrial design of­fices with the fastest rates of growth), 5 місце у світовому рейтингу країн з найбільшою кількістю поданих заявок на реєстрацію корисних моделей та 3 місце у рейтингу країн із середнім на низьким доходом за кількістю поданих патентних заявок.

У той же час, за оцінками експертів, щороку в Україні ініціюється охорона менш ніж 10% від загального обсягу прав, що мають охоронятися.

На вітчизняному ринку ІВ зареєстровано 16 ОКУ, в тому числі державна «ГО Українська агенція авторських та суміжних прав». Щорічний обсяг роялті, які вони збирають не перевищує 70 млн.грн.

Станом на 2009 рік обсяг ринку інтелектуальної власності становив 2,85% ВВП країни. Найбільший розвиток отримала робота з музичним сегментом, ємність якого, у той же час, становить всього 1-3% від потенціалу національного ринку охорони прав ІВ.

Відповідно до звіту американської громадської організації Property Rights Alliance «Міжнародний індекс захисту прав власності 2013» (2013 InternationalPropertyRightsIndex) Україна зайняла 113 місце серед 131 держави. Крім того у період з 2009-2013 роки загальний індекс захисту прав власності знизився  на 2,2%.