+38 (094) 823 8401

Місія та цілі

ГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ГО ІКМІВ) створено з метою формування середовища та умов для розвитку ринку інтелектуальної власності України.

У сучасному інформаційному світі інтелектуальний продукт, що формує значний обсяг доданої вартості є одним з основних драйверів економіки. Вочевидь, в Україні існує проблема надання об’єкту ІВ рис повноцінного товару з усіма його атрибутами. Причинами такого стану справ ми вважаємо низький рівень усвідомлення спільнотою суті того, чим є інтелектуальна власність та яка інтелектуальна власність може бути потенційно комерціалізованою. Не менш значною проблемою галузі є відсутність дієвих механізмів захисту прав ІВ, їх оцінки, конверсії та монетизації.

Україна як один з найбільших споживчих ринків Європи має сформувати прозору та ефективну систему відносин щодо визнання, врахування, дотримання та обігу прав інтелектуальної власності поміж всіма ланками внутрішнього ринку.

МІСІЄЮ організації ми вбачаємо надання авторам та правовласникам повної і достовірної інформації щодо ризиків відносно їх інтелектуальних активів та організації ефективних заходів щодо захисту їх прав на об’єкти інтелектуальної власності.

З огляду на поточний стан ринку першочерговими ЦІЛЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО ІКМІВ Є:

1. Ідентифікація інтелектуальних активів.

Згідно з даними дослідженнями, в Україні менш ніж у 50% випадків правовласники розуміють якими інтелектуальними активами вони володіють. Відповідно, пріоритетним завданням нашої організації є сприяння зростанню рівня обізнаності учасників ринку щодо визначення інтелектуальними активами результатів творчої праці. В цьому контексті ми маємо намір сприяти перегляду ринкової практики типізації об’єктів ІВ з метою збільшення кількості типів об’єктів інтелектуальної власності, що застосовуються на ринку та сформулювати типові характеристики об’єктів ІВ для забезпечення умов для ідентифікації інтелектуальних активів.

ГО ІКМІВ вважає за потрібне створити Систему ідентифікації інтелектуальних активів, яка стане базовим сховищем цифрових шаблонів та організувати реєстрацію ідентифікованих інтелектуальних активів в державних та міжнародних органах реєстрації з отриманням охоронних документів. Результатом досягнення цілі передбачається збільшення ідентифікованих типів об’єктів інтелектуальної власності, які мають відповідні охоронні документи.

2.Комерціалізація інтелектуальних активів.

Побудова відносин між суб’єктами процесу конверсії та монетизації прав ІВ потребує створення відповідних умов – методології, інфраструктури та практики. ГО ІКМІВ має намір здійснити дослідження щодо формування економічної вартості інтелектуальних активів, визначення їх споживчої цінності для суспільства. Крім того, організація ініціюватиме створення Системи електронних торгів інтелектуальними активами правовласників. Результатом досягнення цілі стане збільшення обсягів економічних відносин з інтелектуальними активами, зростання питомої ваги операцій з інтелектуальними активами в ВВП країн.

3.Створення прозорої та ефективної системи захисту інтелектуальних активів.

Ми маємо за ціль сприяти створенню умов для зменшення ризиків втрати економічної вартості та проведення активних операцій відносно інтелектуальних активів. Для досягнення цієї мети ГО ІКМІВ докладає зусиль щодо пошуку нових рішень, які можуть бути застосовані для створення ефективних механізмів захисту прав ІВ. Організація веде роботу щодо координації створення програм захисту ІВ для різних галузей економіки. Однією з умов вирішення завдання є вдосконалення законодавства з метою забезпечення дієвих гарантій дотримання прав ІВ. Важливим інструментом досягнення цієї цілі ГО ІКМІВ передбачається створення Системи автоматизованого контролю прав на об’єкти ІВ.

КЕРІВНИЙ СКЛАД ГО ІКМІВ:

Куницький Михайло Петрович - Президент, доктор історичних наук, доцент

Кубишкін Микола Миколайович - Голова Правління

Обухова Олена Юріївна - Перший Заступник Голови Правління, заслужений економіст України, кандидат історичних наук