+38 (094) 823 8401

Уряд схвалив Стратегію інноваційного розвитку України на період до 2030 року

Мета документа полягає у розбудові національної інноваційної екосистеми для забезпечення швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги.

Очікується, що результатом реалізації документа стане:
- збільшення кількості фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що займаються винахідництвом, прикладними дослідженнями та науково-технічними розробками, насамперед — за межами державного сектору;
- збільшення кількості суб’єктів господарювання, що надають послуги із комерціалізації технологічних рішень;
- збільшення надходжень від продажу та використання (насамперед, експорту) об’єктів інтелектуальної власності, наукоємної продукції;
- зростання частки підприємств, що займаються інноваціями, зокрема, малих.

У розпорядженні «Про схвалення Стратегії розвитку інноваційної діяльності на період до 2030 року» зазначено результати покомпонентного аналізу. Вони свідчать, що Україна має значні нереалізовані можливості в інноваційному розвитку, особливо щодо комерціалізації нововведень і у сфері захисту прав на інтелектуальну власність. Головними перевагами України є вигідне географічне положення, ємний ринок, наявність поглибленої та всебічної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС та відносно високий рівень розвитку людського потенціалу. Серед основних бар’єрів для розвитку інновацій в Україні є: недосконалість інституцій, зокрема політичного, регуляторного та бізнес-середовища; слабко розвинута інфраструктура, у тому числі інноваційна.

Також в розпорядженні зазначається, що для розв’язання правових проблем, пов’язаних із захистом та використанням об’єктів інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного бюджету, необхідно:
- на законодавчому рівні чітко визначити всі елементи інноваційної інфраструктури та впорядкувати процес трансферу об’єктів права інтелектуальної власності з дотриманням балансу інтересів авторів, держави та комерційних структур, зокрема з елементами інноваційної інфраструктури;
- унормувати використання державними установами надходжень від передачі/використання об’єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного бюджету, зокрема виплат роялті при серійному виробництві озброєння та військової техніки, та надати гарантії захисту прав автора науково-технічної (експериментальної) розробки до отримання ним патенту;
- унормувати процедури погодження укладення договорів про трансфер технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших державах, або фізичним особам — іноземцям, або особам без громадянства;
- опрацювати питання запровадження англійської та/або американської юрисдикції в Україні для вирішення у судах корпоративних питань для стартапів та венчурних інвесторів (позитивні приклади існування таких юрисдикцій є в ОАЕ та Казахстані);
- підвищити рівень обізнаності інноваторів у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності;
- запровадити державну підтримку патентування інтелектуальної власності українських інноваторів за кордоном на умовах співфінансування.

Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними органами виконавчої влади було доручено розробити та подати у чотиримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Стратегії. А починаючи із 2022 року розробляти та подавати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти трирічних планів заходів з реалізації Стратегії.

Джерело: Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року" – Київ: Кабінет Міністрів України, 2019.