+38 (094) 823 8401

Рада призначила парламентські слухання на тему охорони інтелектуальної власності в Україні

12 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила проект постанови №2416 про проведення парламентських слухань на тему: "Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні".

Згідно з пояснювальною запискою, метою парламентських слухань є проведення відкритого діалогу між органами державної влади, експертами та фахівцями у галузі інтелектуальної власності задля розробки єдиної позиції щодо шляхів вдосконалення системи законодавства України.

Завданням слухань є обговорення проблем вітчизняної системи охорони інтелектуальної власності з метою визначення шляхів її вдосконалення значним колом зацікавлених осіб, серед яких представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців, експертів, винахідників.

Дуже важливим є обговорення проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності, розробленої Міністерством економічного розвитку за підтримки Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що полягає у посиленні інституційної здатності нашої країни генерувати економічно ціннісні активи інтелектуальної власності; налагодженні взаємодії органів державної влади, які в межах своєї компетенції повинні сприяти ефективній охороні, комерціалізації та захисту прав інтелектуальної власності; визначенні головних кроків України в напрямку розбудови ефективної системи захисту прав у сфері інтелектуальної власності на довгострокову перспективу.

Джерело: Постанова про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-2009-п.