+38 (094) 823 8401

Патентне законодавство України наблизили до норм ЄС

21 липня 2020 року, Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)" (проект № 2259).

 Так, цим Законом:

- розширено перелік об'єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

- передбачена можливість подання заявок в електронній формі;

- надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

- уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

- розширено перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на винаходи (корисні моделі);

- передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

Законом внесено зміни до Цивільного кодексу, Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Джерело: Патентне законодавство України наблизили до норм ЄС [Електронний ресурс] // Інформаційне агенство "ЛІГА:ЗАКОН". – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://biz.ligazakon.net/ua/news/196982_patentne-zakonodavstvo-ukrani-nablizili-do-norm-s.