+38 (094) 823 8401

Уряд підтримав законопроєкт про захист прав інтелектуальної власності

9 червня на черговому засіданні Уряду прийнято законопроєкт “Про авторське право і суміжні права”, який передбачає комплексне врегулювання відносин, що пов’язані з набуттям, охороною та захистом авторського права. Документ спрямований на адаптацію законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав до стандартів Європейського Союзу.

Зокрема, документом передбачені такі зміни:
- Спрощення для правовласників процедури вилучення нелегального контенту на веб-сайтах в Інтернеті та поширення цієї процедури на всі об’єкти авторського права і суміжних прав;
- Передбачення автоматичного набуття роботодавцями і замовниками прав на комп'ютерні програми і бази даних, створені як службові твори або в рамках виконання договорів замовлення;
- Розширення випадків вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав в інтересах суспільства;
- Отримання права на порядок укладання ліцензійних договорів на основі публічної пропозиції;
- Посилення захисту неоригінальних баз даних, об'єктів, створених за допомогою штучного інтелекту, традиційних виражень культури.

Ухвалення законопроєкту забезпечить приведення договірних відносин законодавства України до стандартів ЄС, реалізацію взаємодії організацій колективного управління з правовласниками і користувачами та посилення відповідальності за порушення у сфері авторського права і суміжних прав.

Джерело: Уряд підтримав законопроєкт про захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України: Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=e1c1d33a-9fe5-49cb-8847-285052c2c88b&title=UriadPidtrimavZakonoproktProZakhistPravIntelektualnoiVlasnosti.