+38 (094) 823 8401

Україна вийшла з угоди СНД про захист інтелектуальної власності

15 червня на засіданні Верховної Ради України схвалено законопроект №0088, який передбачає вихід України з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності.

Зокрема, Угода була підписана 19 листопада 2010 року в Санкт-Петербурзі та ратифікована Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.

Прийняття Закону дозволить привести договірно-правову базу України в рамках СНД у відповідність до сучасних реалій міжнародних відносин. А зобов’язання України, які виникли протягом строку дії Угоди, врегульовані.

Так, представники України тривалий час не беруть участі в засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участі в розробленні проектів міжнародних договорів у межах СНД, не здійснює у межах угоди обміну патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Також Україна не застосовує положення Угоди про співробітництво з уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності також є чинними низка міжнародних угод, членами яких є держави-члени СНД, серед яких такі угоди як, Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Всесвітня конвенція про авторське право; Паризька конвенція про охорону промислової власності, Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів та інші. Ці та інші міжнародні угоди забезпечують належний рівень охорони прав інтелектуальної власності в ході здійснення двостороннього співробітництва.

Джерело: Парламент підтримав вихід України з Угоди СНД про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України: Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/news/parlament-pidtrimav-vihid-ukrayini-z-ugodi-snd-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-pravovoyi-ohoroni-j-zahistu-intelektualnoyi-vlasnosti.