+38 (094) 823 8401

Мінекономіки посилює захист прав інтелектуальної власності

Мінекономіки розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності».

Проект Закону передбачає імплементацію до законодавства України наступних положень Угоди про асоціацію:

- статті 235 “Право на інформацію” (щодо можливості витребування судом інформації про походження і мережі розповсюдження товарів чи послуг, що порушують право інтелектуальної власності);
- статті 236 “Попередні та попереджувальні заходи” (щодо застосування попередніх судових заборон щодо посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);
- статті 238 “Судові заборони” (щодо судових заборон проти посередників, чиї послуги використовуються відповідачем при порушенні права інтелектуальної власності);
- статті 239 “Альтернативні заходи” (щодо можливості застосування разового грошового стягнення замість способів захисту);
- статті 240 “Збитки” (щодо принципів відшкодування правовласнику заподіяної шкоди шляхом відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником, або виплати компенсації);
- статті 242 “Публікація судових рішень” (щодо можливості доведення до загального відома інформації щодо порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення);
- відповідних положень Директиви 2004/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про захист прав інтелектуальної власності.

Проект закону розміщено для громадського обговорення за посиланням https://bit.ly/2WoJlxd.

Джерело: Мінекономіки посилює захист прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний центр ЛІГА. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://biz.ligazakon.net/news/205901_mnekonomki-posilyu-zakhist-prav-ntelektualno-vlasnost