+38 (094) 823 8401

Звернення Президента ГО ІКМІВ

Шановні колеги!

Упродовж десятиліть Україна є державою з одним з найвищих інтелектуальних потенціалів у світі. Розвинена промислова інфраструктура, велика частка населення з вищою освітою та більше 40 млн. споживачів формують унікальну економіку у центрі Європи. З одного боку, ця економіка здатна створювати і, часом, створює продукт зі значною складовою доданої вартості, яка базується на результатах творчої праці. З іншого – в країні є ринок інтелектуальної власності, але його розвиток значно відстає від світового.

Ми впевнені, що вирішення проблеми формування ринку ІВ слід розпочинати зі створення дієвого механізму контролю її використання. У багатьох випадках основним інструментом нелегального розповсюдження об’єктів ІВ є Інтернет. Відтак, розпочинати треба зі створення технологічних рішень, що забезпечать контроль над розповсюдженням об’єктів інтелектуальної власності або інформації про них у світовій мережі.

Розуміння проблеми та шляхів її вирішення мотивувало нас, групу однодумців, створити Громадське об’єднання «Інформаційно-комунікаційний менеджмент інтелектуальної власності».

Я глибоко переконаний, що активна позиція експертного середовища та спільні зусилля державних структур, некомерційних об’єднань та бізнесу, що зацікавлені в існуванні українського ринку інтелектуальної власності матимуть наслідком набуття комерційної привабливості захищеними продуктами інтелектуальної праці та зростаючу капіталізацію цього ринку. Відтак, ми запрошуємо до діалогу усіх, хто зацікавлений у вирішенні проблем нового українського ринку інтелектуальної власності.

 

Михайло Куницький,

Президент ГО "ІКМІВ".

Доктор історичних наук, доцент.